CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE 16 D'OCTUBRE A INCA.
L’Ajuntament d’Inca i l’entitat lnca Viva han signat avui un conveni de col·laboració per a la cessió de l’ús d’un local de propietat municipal i PLE EXTRAORDINARI DE 16 D'OCTUBRE
Quarter General Luque, instal·lacions que actualment ja no s’adaptaven a les necessitats d’Inca Viva. D’aquesta manera, el nou espai és molt més ample i permet una millor accessibilitat.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 15/10/2020 - 11:28:00
Per aquest motiu, avui donam una passa més en la nostra col·laboració amb la cessió d’aquest espai que permetrà a l’associació seguir creixent i poder oferir un millor servei als seus ciutadans”, explica el batle d’Inca.

Inca cedeix un nou espai a l’associació Inca Viva. L’Ajuntament d’Inca i l’entitat lnca Viva han signat avui un conveni de col·laboració per a la cessió de l’ús d’un local de propietat municipal, ubicat al barri de Crist Rei. Aquest acord ha estat possible gràcies al suport del Patronat Joan XXIII, entitat a la qual se li havia atorgat ja la cessió de forma temporal i gratuïta d’aquestes instal·lacions públiques.

Així doncs, Inca Viva podrà fer ús de la planta baixa d’Es Lledoner durant un període màxim de dos anys, o fins que l’entitat Joan XXIII obtingui la declaració d’utilitat pública. En aquest sentit, explicar que el consistori inquer, el passat mes de maig va cedir a l’entitat l’ús d’unes sales del Quarter General Luque, instal·lacions que actualment ja no s’adaptaven a les necessitats d’Inca Viva. D’aquesta manera, el nou espai és molt més ample i permet una millor accessibilitat.

Per qüestions de seguretat, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la sessió es realitzarà de manera mixta, presencial i en línia. El Ple es podrà seguir en directe pel Canal de YouTube de l'Ajuntament.

“Des de l’Ajuntament som molts conscients de la tasca tan important que realitza aquesta associació per ajudar als inquers i inqueres que més ho necessiten. Per aquest motiu, avui donam una passa més en la nostra col·laboració amb la cessió d’aquest espai que permetrà a l’associació seguir creixent i poder oferir un millor servei als seus ciutadans”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Inca Viva és una associació sense ànim de lucre nascuda a la capital del Raiguer. L’entitat, de la mà de l’Ajuntament d’Inca i el Banc d’aliments, ajuda a les persones més desfavorides del municipi. Inca Viva actualment atén a més de 500 persones.

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE 16 D'OCTUBRE DE 2020 ORDRE DEL DIA:

Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2020.

Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 30 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.

Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial del Reglament d’assignacions econòmiques als grups polítics municipals.

Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

Per qüestions de seguretat, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la sessió es realitzarà de manera mixta, presencial i en línia. El Ple es podrà seguir en directe pel Canal de YouTube de l'Ajuntament.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado