El PI
El Pi aconsegueix el suport del Parlament per garantir el dret de la gent gran a ser atesos de forma presencial a l’administració i bancs
La PNL aprovada insta al Govern a impulsar cursos de formació digital a les associacions de la tercera edat.
elpi.com 08/02/2023 - 15:26:40

El Pi aconsegueix el suport del Parlament per garantir el dret de la gent gran a ser atesos de forma presencial a l’administració i bancs

La PNL aprovada insta al Govern a impulsar cursos de formació digital a les associacions de la tercera edat i canvis normatius tant a nivell autonòmic com estatal per garantir que tots els ciutadans puguin fer els tràmits administratius o amb les entitats financeres de forma presencial

El Parlament ha donat llum verda a una iniciativa d’EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARSper suavitzar l’escletxa digital que pateixen els nostres majors i garantir el dret de la gent gran a ser atesos de forma presencial a l’administració i les entitats financeres.

La diputada, Maria Antònia Sureda ha assegurat que hi ha una part important de la gent gran de les Illes Balears que no està en condicions de fer cap tràmit o actuació digitalment. “És innegable que el futur és l'administració digital, una relació digital que ofereix avantatges evidents per tots aquells que estan alfabetitzats en la utilització d'eines informàtiques. Ara bé, hi ha també sectors socials que no assoliran les competències mínimes i que no poden veure's exclosos o marginats”.

La diputada ha assenyalat que aquest fet no afecta única i exclusivament a l’administració pública. “Existeixen serveis essencials de la societat, com pot ser el de les entitats financeres, on es viu un procés paral·lel. Tancament massiu d'oficines, horaris reduïts d'atenció al públic, ús majoritari de doblers en metàl·lic... són factors que estan impactant de manera greu a la gent gran”, ha indicat Sureda.

La proposició no de llei aprovada insta al Govern Balear a i al Govern Estatal a fer els canvis normatius i organitzatius pertinents per garantir que tots els ciutadans puguin fer els tràmits administratius o amb les entitats financeres de forma presencial. També s’insta a l’executiu balear a impulsar cursos de formació digital a les associacions de la tercera edat.

 

Reciente
Visto
Comentado