STEI Intersindical
L’STEI Intersindical reclama la integració del professorat tècnic de FP amb titulació universitària dins el cos de secundària
Des de l’STEI Intersindical s’exigeix al Govern que faci efectiu l’accés al Grup A1 del professorat tècnic .
sindicat.steiintersindical 04/10/2022 - 15:57:26

L’STEI Intersindical reclama la integració del professorat tècnic de FP amb titulació universitària dins el cos de secundària

Des de l’STEI Intersindical s’exigeix al Govern que faci efectiu l’accés al Grup A1 del professorat tècnic que, en aquests moments compleix les condicions establertes a la LOMLOE, i que aquest pas sigui al cos de secundària sigui immediat i amb caràcter retroactiu.

El passat mes de gener el sindicat va registrar un escrit en què exigia el pas efectiu a l’A1 així com la reserva pressupostària per a dur a terme el canvi, sense resposta per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

De fet, l’aprovació del Reial Decret de integració que permetrà als funcionaris canviar de grup segueix aturada i la contractació d’interins actual no s’ajusta a la nova normativa de la LOMLOE, ja que manté la categoria de PTFT del grup A2 als docents que ja haurien d’estar contractats com professors de secundària.

Dia 19 de gener del 2021 va entrar en vigor la nova llei educativa, la LOMLOE. A la disposició addicional onzena estableix que s'integren en el cos de professors d'ensenyament secundari les especialitats incloses en el cos a extingir de professors tècnics de Formació Professional que compleixin el requisit de titulació (diplomatura, grau i llicenciatura); això és el pas del nivell A2 a A1. Un any després, res d’això no s’ha produït.

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs han demanat, des del principi, que s'arbitrin les mesures perquè el professorat que imparteix formació professional tingui accés al nivell A1. El Ministeri d’Educació ha anat donant llargues a una negociació demanada unànimement i ha incomplert sistemàticament els seus compromisos.

El sindicat propi de les Illes Balears manifesta que no és admissible que hi hagi professorat amb unes condicions salarials i professionals diferents a la resta, tot i realitzar les mateixes funcions i tenir les mateixes responsabilitats; i que l’Administració no pot fomentar aquesta discriminació.

 

Reciente
Visto
Comentado