309 al·legacions de 26 entitats, empreses o particular i 27 informes de institucions
El Ple del Consell ha aprovat el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR) que té com a principal objectiu afrontar la recollida de la matèria orgànica a tota l’illa amb garanties
Pla, la institució insular evita les possibles multes europees pel que fa al planejament de la gestió de residus. Aquest pla es va redactar a partir d’un pla participatiu que es va dur a terme durant el 2016.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/05/2019 - 09:43:00
A la vegada que es separen els fluxos de tractament de llots i matèria orgànica domiciliaria per millorar la qualitat del compost final que es ven al sector primari de l’illa.

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR), que té com a principal objectiu afrontar la recollida de la matèria orgànica a tota l’illa amb garanties. A més, cal destacar que amb l’aprovació definitiva d’aquest Pla, la institució insular evita les possibles multes europees pel que fa al planejament de la gestió de residus. Aquest pla es va redactar a partir d’un pla participatiu que es va dur a terme durant el 2016.

Després de la seva aprovació inicial al setembre de l’any passat, el pla va passar pel període d’exposició pública durant el qual es varen presentar 309 al·legacions de 26 entitats, empreses o particular i 27 informes de diverses institucions. Els canvis més importants que se n’han derivat han estat la retirada de la planta de compostatge de llots d’Alcúdia i la modificació de l’article 2 referent a l’àmbit d’aplicació amb l’objectiu de tenir major consens amb el sector.

Tots aquests objectius estan encaminats a respectar la jerarquia de residus i a potenciar un canvi de model cap a una economia circular.

Així mateix, durant el Ple la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha explicat els eixos i objectius principals d’aquest PDSR. Una de les principals novetats d’aquest pla és que s’unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús. Per altra banda, un repte important és afrontar la separació de matèria orgànica, implantant la recollida a tota Mallorca en dos anys i planificant noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la. A la vegada que es separen els fluxos de tractament de llots i matèria orgànica domiciliaria per millorar la qualitat del compost final que es ven al sector primari de l’illa.

El plantejament que es fa és el de mantenir el sistema de gestió insularitzada però amb plantes descentralitzades, de manera que apropem al màxim el tractament, sobretot de matèria orgànica, als municipis. S’ha de destacar que aquest planejament s’ha elaborat per dur-se a terme en fases, segons les necessitats marcades per la gestió real dels residus. A més, es milloraran i s’ampliaran les estacions de transferència. D’altra banda, i per donar cobertura al possible nou sistema de separació d'envasos, el Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR), s'ha plantejat la reserva de sòl per a una Planta de rentat d’envasos, i també es contempla una màquina de conteig per donar suport al sistema.

Un dels grans beneficis territorials d’aquest PDSR és l’aprofitament de tot el sòl que ja estava reservat per fer ús públic, reduint l'ocupació de sòl addicional. Fins i tot, es desafecta territori perque es puguin fer altres usos. Concretament, en les plantes de tractament de llots d’Ariany i Sa Pobla, suposa donar resposta a una demanda veïnal històrica. Per altra banda, amb aquest nou PDSR queda prohibida l’entrada a Mallorca de residus de fora de les Illes Balears. Tots aquests objectius estan encaminats a respectar la jerarquia de residus i a potenciar un canvi de model cap a una economia circular.

Avançam cap a l’Horitzó Verd amb el Pla de Residus...................

Des del Grup Polític Podem al Consell de Mallorca ens congratulam per l'aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Mallorca (PSDR), una eina que ens permetrà adaptar-nos a les exigències que ens arriben des d'Europa, pel que fa a la gestió de residus, i que està clarament enfocat cap a l'economia circular.

La portaveu del Grup, Aurora Ribot, ha destacat a la seva intervenció que 'Ha estat una gran i extensa tasca de coordinació de taules d'experts, taules temàtiques, xerrades obertes a tota la ciutadania i a les entitats, i una recollida de propostes. Ningú que hagi volgut participar ha quedat sense poder fer-ho.' i que 'canviam el concepte del PP on el que és important era incinerar i giram cap a la sostenibilitat, la racionalització, i en definitiva la jerarquia de residus.'

Per la seva part, la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha explicat al Ple com queda de forma definitiva, després de les al·legacions, incidint també en la gran participació, en què es tracta d'un pla pioner a Europa i en què és un pla ambiciós i obert al futur. Ha incidit també en la descentralització proposada per aquest pla, donant major pes i importància als municipis.

Una de les propostes de les quals el Grup Polític Podem se sent especialment orgullós és que aquest Pla és una primera passa cap a l'horitzó verd proposat al nostre programa electoral, amb propostes com el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), un sistema inspirat en allò que ja es feia temps enrere, quan si retornaves l'envàs, et tornaven doblers. Per això s'ha plantejat la reserva de sòl per a una planta de rentat d'envasos, i també es contempla una màquina de comptatge per donar suport al sistema.

Per acabar, ens complau recordar que amb aquest nou PDSR queda prohibida l'entrada a Mallorca de residus de fora de les Illes Balears. D'aquesta forma, tancam la legislatura consolidant la forma en què la començàrem, i ja no serem mai més, el femer d'Europa. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
natalia
y podemos cuela su coletilla